Get Adobe Flash player
香港休閒潛水安全手冊

Recreational Diving Safety Manual For Hong Kong

香港休閒潛水安全手冊

Diving and Resort Travel Expo 2016
廣告及贊助

NAUI

2016-2017年度

NAUI 教練註冊名單

更新日期: 2016年5月18日

英文姓名 中文姓名 屬會編號 會員號碼 有效期
Cheung Kam Choi Roy 張錦材 110 10387 31/3/2017
Yu Pik Ling 余碧玲 110 10388 31/3/2017
Ching Siu On 程兆安 110 10389 31/3/2017
Tong Hoi Man 唐凱雯 110 10390 31/3/2017
Lee Ka Fai 李家輝 110 10393 31/3/2017
Chan Wai Leung 陳偉良 110 10394 31/3/2017
Li Wai Hun 李偉鏗 106 10378 31/3/2017
Liang Xiao Dan 梁小丹 106 10379 31/3/2017
Chan Jin Man 陳展敏 106 10380 31/3/2017
Wong Ka Chung 王家聰 106 10381 31/3/2017
Yau Wai Pong 邱偉邦 081 10438 31/3/2017
Lee Fuk Kwong 李復光 081 10440 31/3/2017
Ng Yau Cheong 吳佑昌 123 10418 31/3/2017
Yu Wing Chung 余穎聰 124 10471 31/3/2017
Chiang Kai Cheung 蔣啟祥 124 10472 31/3/2017
Cheng Chun Yin 鄭俊賢 125 10492 31/3/2017
Lo Ming Chung 羅明忠 115 10514 31/3/2017
Chu Siu Cheung 朱肇璋 115 10515 31/3/2017
Chan Chun Kai 115 10516 31/3/2017
Chu Wing Kei 朱榮基 115 10517 31/3/2017
Kwan Man Kit 115 10518 31/3/2017
Lam Wai Long 115 10519 31/3/2017
Leung Ho Man 115 10520 31/3/2017
Chan Chi Wa 陳志華 115 10175 31/03/2017