Get Adobe Flash player
香港休閒潛水安全手冊

Recreational Diving Safety Manual For Hong Kong

香港休閒潛水安全手冊

Diving & Resort Travel Expo 2017
廣告及贊助

NAUI

2017-2018年度

NAUI 教練註冊名單

更新日期: 2017年11月24日

英文姓名 中文姓名 屬會編號 會員號碼 有效期
LI KIN KWONG 李健光 106 10377 31/3/2018
LI WAI HUN 李偉鏗 106 10378 31/3/2018
CHAN JIN MAN 陳展敏 106 10380 31/3/2018
CHAN CHI WA 陳志華 115 10175 31/3/2018
LAW HO WAN 羅浩雲 115 10018 31/3/2018
LO KOON HO 勞冠灝 115 10877 31/3/2018
NG ON KI 吳安琪 115 10875 31/3/2018
NGAI KIM MING 魏劍明 115 10876 31/3/2018
TONG HOI MAN 唐凱雯 110 10390 31/3/2018
CHEUNG KAM CHOI 張錦材 110 10387 31/3/2018
YU PIK LING 余碧玲 110 10388 31/3/2018
TANG SIU FAI 鄧兆輝 110 10866 31/3/2018
LEE WAI MAN 李為民 110 10868 31/3/2018
YICK SHING HEY 易承熹 110 10869 31/3/2018
CHAN CHUN FUNG 陳俊鋒 110 10870 31/3/2018
NG CHEUK YIN 吳卓賢 110 10871 31/3/2018
NG CHUN HEI 吳鎮希 110 10872 31/3/2018
YAN WAI PONG 邱偉邦 081 10438 31/3/2018
LEE FUK KWONG 李復光 081 10440 31/3/2018
CHENG CHUN YIN 鄭俊賢 125 10492 31/3/2018
LAU PIK YIU 劉碧堯 125 10494 31/3/2018
LAM KA YUNG 林珈榕 125 10497 31/3/2018
IP PAK HONG   125 10499 31/3/2018
CHENG CHEUK YIN 鄭卓賢 125 10500 31/3/2018
WONG NGON JEE 黃岸姿 125 10501 31/3/2018
HO SIU HANG   125 10888 31/3/2018
LI ZION 李碩恩 125 10889 31/3/2018
CHOW SIU WAI 周兆偉 125 10890 31/3/2018
LO MING CHUNG 羅明忠 125 10514 31/3/2018
TSE YUI CHIT 謝睿哲 125 10893 31/3/2018
CHAN CHUN KAI 陳振佳 115 10516 31/3/2018
CHU SIU CHEUNG 朱肇璋 115 10515 31/3/2018
CHU WAING KEI 朱榮基 115 10517 31/3/2018
LI CHUN CHUNG 李佺翀 126 10953 31/3/2018
CHAN HO LIM 陳灝濂 075 11034 31/3/2018
SY WAI CHUN 施偉津 075 11123 31/3/2018
CHAN HIU YAN   075 11124 31/3/2018